Rezervoare Apă: Inspecții periodice, Întreținere și Reparații


Rezervoare Apă: Inspecții periodice, Întreținere și Reparații

Introducere

De ce este necesar un program de mentenanță? Răspunsul este simplu: acțiunile preventive de mentenanță vor fi întotdeauna mai ieftine decât acțiunile în condiții de criză. De exemplu, este mult mai ieftin să identificăm porțiunile corodate ale pereților rezervoarelor sau componentelor pasive sau active ale acestora și să intervenim punctual, decât să facem o reabilitare a întregii suprafețe a bazinului și, eventual, cu înlocuirea componentelor mai sus menționate.

Toate aceste inspecții se pot face fără golirea rezervoarelor și scoaterea lor din funcțiune, pentru un termen nedefinit, aplicând metodele moderne de inspecție cu un ROV (Remotely Operated Vehicle).

În caz contrar, golirea bazinelor în vederea inspecțiilor este extrem de costisitoare pentru operatorii de apă, pentru care acestea reprezintă veniturile directe. Și pentru proprietarii de sisteme de protecție la incendiu, pe lângă costurile de golire/umplere și inspecție, mai apar și cele legate de închirierea unei mașini de pompieri cu o unitate de luptă pe durata refacerii rezervei de incendiu.

Inspecții Periodice:

Evaluarea Inițială este o operațiune amănunțită care este efectuată pentru a determina starea rezervorului din punct de vedere structural și sanitar, siguranța în exploatare, dar și din punct de vedere al protecției suprafețelor expuse atmosferic sau imeresate.

Evaluarea Periodică: Această operațiune ar trebui executată cu o periodicitate de minim 3 ani. Rolul acestei operațiuni este de a monitoriza starea protecției anticorozive și evoluția problemelor de coroziune. Tot în această etapă a Evaluării Periodice, se verifică dacă utilizarea rezervorului a fost făcută în conformitate cu cartea tehnică, iar condițiile de utilizare nu au afectat construcția structural, sanitar sau din alt punct de vedere, de la data primei evaluări.

Avantajul unui astfel de program de evaluări periodice raportate la Evaluarea Inițială permit proprietarului o estimare și bugetare corectă si minimală a costurilor de întreținere a rezervorului. Se pot optimiza astfel și operațiunile de curățare și dezinfecție impuse de diversele normative.

Evaluarea Operatorului / Proprietarului: Proprietarul ar trebui să facă o evaluare proprie cel puțin o dată pe an. Scopul acestei inspecții este acela de a identifica problemele mici, care pot fi remediate de propria echipă de întreținere și să identifice din timp probleme mai grave care necesită intervenția unei echipe specializate. Avantajul acestor evaluari efectuate de personalul propriu este acela de a identifica schimbări importante care ar necesita intervenția unei echipa specializate, cum ar fi: pierderile de etanșare, pierderea grosimii de metal în zonele de coroziune, deteriorarea elementelor de îmbinare sau ancorare.Cu deosebită stimă,
Ing. Szokoly Viktor
Director General Proex Top SRL

  • Expertiză profesională
  • Peste 15 ani de activitate
  • Know-how și Inovație
  • Abordare personalizată a fiecărui proiect în funcție de criteriile specifice